Search results

Records found: 636  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000018 amg^"
 1. Principy českého ústavního práva / Jan Wintr.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2023 . 327 stran . ISBN 978-80-7380-911-9   Signatura M 9165
  UC
  Principy českého ústavního práva

  book

 2. Antidiskriminační zákon a související předpisy / Jakub Tomšej, Petr Polák, Kristina Koldinská, Petra Presserová.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xiv, 304 stran . ISBN 978-80-7676-615-0   Signatura M 9188
  MV
  Antidiskriminační zákon a související předpisy

  book

 3. The regulation of intelligence activities under international law / Sophie Duroy.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2023 . xii, 311 stran . ISBN 978-1-80392-707-7   Signatura Z 4662
  MP
  The regulation of intelligence activities under international law

  book

 4. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou / Vladislav David, Pavel Sladký.    Praha : Leges, 2022 . 544 stran . ISBN 978-80-7502-497-8   Signatura M 9206
  MV
  Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou

  book

 5. Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého. Vol. 12 / Editor-in-Chief Pavel Šturma.    Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2021 . xv, 484 stran . ISBN 978-80-87488-42-3   Signatura M 5842/12
  MP
  Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého

  book

 6. Právo mezinárodního obchodu : včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení / Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 523 stran . ISBN 978-80-7676-046-2   Signatura M 8866
  HP
  Právo mezinárodního obchodu

  book

 7. Úmluva o právech dítěte : komentář / Šárka Dušková, Anna Hofschneiderová, Kamila Kouřilová.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xxxvi, 705 stran . ISBN 978-80-7598-683-2   Signatura M 8945
  MV
  Úmluva o právech dítěte

  book

 8. Mezinárodní právo veřejné – obecná část – : a poměr k jiným právním systémům / Jiří Malenovský.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 395 stran . ISBN 978-80-210-9510-6   Signatura M 8611
  MV
  Mezinárodní právo veřejné – obecná část –

  book

 9. Extradice v mezinárodním právu : formální aspekty / Helena Huclová.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xii, 186 stran . ISBN 978-80-7598-857-7   Signatura M 8724
  MV
  Extradice v mezinárodním právu

  book

 10. Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom / Jiří Buchta, Michaela Sýkorová.    Bratislava : C.H. Beck, 2020 . xiv, 264 stran . ISBN 978-80-89603-86-2   Signatura Z 4384
  MV
  Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.