Search results

Records found: 523  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000006 amg^"
 1. Principy českého ústavního práva / Jan Wintr.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2023 . 327 stran . ISBN 978-80-7380-911-9   Signatura M 9165
  UC
  Principy českého ústavního práva

  book

 2. Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie / Ondřej Svoboda.    Praha : Leges, 2023 . 235 stran . ISBN 978-80-7502-624-8   Signatura M 9298
  MS
  Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie

  book

 3. Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy : analýza judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva / Marica Pirošíková.    Bratislava : C. H. Beck, 2023 . xvi, 164 stran . ISBN 978-80-8232-044-5   Signatura Z 4701
  OP
  Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy

  book

 4. Europäischer Grundrechteschutz / Christoph Grabenwarter (hrsg.).    Zürich  Baden-Baden : Nomos Verlag ; Zürich : Dike Verlag ; Wien : Facultas Verlag, 2022 . 1300 stran . ISBN 978-3-8487-5771-8. ISBN 978-3-03891-202-6. ISBN 978-3-7089-1963-8   Signatura Z 4576
  EP
  Europäischer Grundrechteschutz

  book

 5. An introduction to fundamental rights in Europe : history, theory, cases / Alessandra Facchi, Silvia Falcetta, Nicola Riva.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2022 . x, 145 stran . ISBN 978-1-78811-704-3   Signatura Z 4570
  EP
  An introduction to fundamental rights in Europe

  book

 6. Human dignity and democracy in Europe : synergies, tensions and crises / edited by Daniel Bedford, Catherine Dupré, Gábor Halmai, Panos Kapotas.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2022 . x, 271 stran . ISBN 978-1-78990-283-9   Signatura Z 4572
  PL
  Human dignity and democracy in Europe

  book

 7. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu : komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii / Markéta Whelanová, Robert Zbíral, Jan Grinc.    Brno : Masarykova univerzita, 2022 . 258 stran . ISBN 978-80-280-0065-3   Signatura M 9114
  EP
  Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu

  book

 8. National constitutions and EU integration / edited by Stefan Griller, Lina Papadopoulou and Roman Puff.    Oxford : Hart Publishing, 2022 . xi, 849 stran . ISBN 978-1-50990-676-5   Signatura Z 4594
  EP
  National constitutions and EU integration

  book

 9. Vojna a mír / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.).    Praha : Leges, 2022 . 122 stran . ISBN 978-80-7502-654-5   Signatura M 9166
  UP
  Vojna a mír

  book

 10. European human rights justice and privatisation : the growing influence of foreign private funds / Gaëtan Cliquennois.    Cambridge : Cambridge University Press, 2022 . xii, 290 stran . ISBN 978-1-108-73945-0   Signatura Z 4687
  EP
  European human rights justice and privatisation

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.