Search results

Records found: 67  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0004249 xcla^"
 1. Berní úředníci nesmí poplatníky nutit k sebeobviňování.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 36-38. 
  article

  article

 2. Z dubnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 11. 2019, sp. zn. 14 To 125/2019.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 6, s. 24. 
  article

  article

 3. Vliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 20-25. 
  article

  article

 4. Zákaz nucení k sebeobviňování.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 7-13. 
  article

  article

 5. Některé souvislosti trestního a insolvenčního práva v aktuální rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 48-49. 
  article

  article

 6. Z dubnového a červnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 7-8, s. 50-54. 
  article

  article

 7. Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 17-24. 
  article

  article

 8. Ze zářijového a říjnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347.. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující : usnesení Nejvyššího soudu z 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 1, s. 15-22. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: K tomu, kdy nelze použít metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy. K tomu, že i zeť zemřelého může uplatnit nárok na odčinění nemajetkové újmy za duševní útrapy : rozsudek Nejvyššího soudu z 18. 5. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1421/2016.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 2, s. 47-49. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.