Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0004128 xcla^"
 1. Framework regulations and tailor-made laws as a problem of public administration.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 10, (2020), no. 1, s. 4-10. 
  article

  article

 2. (Ne)přijatelnost kasační stížnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 8, s. 267-272. 
  article

  article

 3. Patnáct let inovovaného správního soudnictví - je čas na změnu?.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 1-2, s. 72-85. 
  article

  article

 4. Proměna přestupkového práva.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 15-16, s. 530-538. 
  article

  article

 5. Účinnost správního soudnictví.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 22, s. 782-788. 
  article

  article

 6. Úřady a soudy - spory nebo dialog?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 10, s. 875-884. 
  article

  article

 7. K povaze smluv o vypořádání s církvemi.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.11, s. 387-392. 
  article

  article

 8. Vyrovnávací příspěvek k důchodu : jde o odstranění objektivně zjištěného rozdílu mezi dávkami různého původu.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 23, (2012), č.12, s.27. 
  article

  article

 9. Diskriminační podmínka pobytu v důchodovém pojištění : Soudní dvůr EU (čtvrtý senát) – rozsudek ze dne 22.6.2011 ve věci C-399/09 – Marie Landtová v. Česká správa sociálního zabezpečení; rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl Nejvyšší správní soud (Česká republika).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.17, s.640-642. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.