Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0002957 xcla^"
 1. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci : aktuální výkladové otazníky.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 7, s. 558-581. 
  article

  article

 2. O limitech lidské představivosti : glosa k akciím bez hlasovacího práva (jiným než prioritním).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 58-62. 
  article

  article

 3. Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 10, s. 19-25. 
  article

  article

 4. Odstoupení z funkce ve volených orgánech obchodních korporací.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 10, s. 36-43. 
  article

  article

 5. Zánik bankovní záruky vrácením záruční listiny : rozsudek NS z 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2171/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 10, s. 323-324. 
  article

  article

 6. Monistický systém řízení akciové společnosti : výkladové otazníky. (2. část).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.4, s. 97-104. 
  article

  article

 7. Důsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ : rozsudek NS z 11.4.2012, sp.zn. 29 Cdo 3223/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.10, s.359-360. 
  article

  article

 8. Tahle země není pro slabý : vstupní hypotézy minimálního využití derivativních žalob.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 3, (2011), č.3, s.77-80. 
  article

  article

 9. Jednání likvidátora jménem společnosti vymazané z obchodního rejstříku před obnovením likvidace : rozhodnutí nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2008, sp.zn. 20 Cdo1061/2008.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 8, (2011), č.1, s.29-33. 
  article

  article