Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0000566 xcla^"
 1. Legislatívna kultúra.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 101, (2018), č. 4, s. 345-360. 
  article

  article

 2. Legislatíva o legislatíve.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 99, (2016), č. 3, s. 219-233. 
  article

  article

 3. Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 95, (2012), č.4, s.318-340. 
  article

  article

 4. Ústavoprávny režim vystúpenia Slovenskej republiky z Európskej únie.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 95, (2012), č.6, s.511-525. 
  article

  article

 5. Neurčité právne pojmy.   -- In:  Justičná revue -- Roč. 63 (2011), č. 11, s. 1444-1452. 
  article

  article

 6. Sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu Sovenskej republiky podl'a zákona o slobode informácií /.   -- In:  Justičná revue -- Roč. 62 (2010), č. 4, s. 493-498. 
  article

  article

 7. Kreačná právomoc prezidenta Slovenskej republiky - právo alebo povinnosť? : interpretačné a aplikačné problémy ústavného vyjadrenia /.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 149, (2010), č.8, s.796-821. 
  article

  article