Search results

Records found: 260  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0030108 xcla^"
 1. Ústavní soud zrušil vyhlášku ústeckého města Krásná Lípa o místním poplatku.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 34, (2023), č. 5, s. 26-27. 
  article

  article

 2. Ústavní soud: obce mohou zvýšit daň z nemovitých věcí pouze pro vybrané nemovitosti.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 34, (2023), č. 8, s. 26-27. 
  article

  article

 3. Zkrácení nočního klidu Příbrami neprošlo.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 34, (2023), č. 8, s. 26-27. 
  article

  article

 4. Členská žaloba proti neplatně zvolenému členu představenstva : glosa k prvním judikatorním závěrům.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 9-16. 
  article

  article

 5. Konkurenční doložka uzavřená mezi zaměstnancem ve světle aktuální judikatury.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 17-22. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Účinky právní moci rozhodnutí o jmenování hmotněprávního opatrovníka právnické osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2023, sp. zn. 27 Cdo 3039/2022.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 56-60. 
  article

  article

 7. Vrchní soud v Praze: Registr smluv. Chybějící metadata. Zvýšení základního kapitálu : rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 11. 2022, č. j. 14 Cmo 58/2022-132.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 69-70. 
  article

  article

 8. Právo na odôvodnené rozhodnutie a algoritmizácia rozhodovacích systémov.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 1, s. 39-48. 
  article

  article

 9. Užití analogie legis v judikatuře českých soudů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 1, s. 49-64. 
  article

  article

 10. Ústava ČR a mezinárodní právo - několik historických poznámek.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 43-60. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.