Search results

 1. Obchodní podmínky v judikatuře Nejvyššího soudu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 31-33. 
  article

  article

 2. Ústavní soud: Styk s rodičem v průběhu týdne je vždy v zájmu dítěte.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 3. I když úřad koná, může být nečinný.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 48-52. 
  article

  article

 4. Výzva pro zákonodárce: normy, na které se léta marně čeká.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 60-62. 
  article

  article

 5. Nová praxe u Ústavního soudu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 63. 
  article

  article

 6. Ani obědy, ani cizí názory.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 74. 
  article

  article

 7. Úmysl, úmysl nepřímý, úmysl přímý, zneužití pravomoci úřední osoby : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 5 Tdo 939/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 1-16. 
  article

  article

 8. Poškození věřitele, škoda, poškození věřitele, předběžné otázky : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 5 Tdo 490/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 64-77. 
  article

  article

 9. Poplatky soudní : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 30 Cdo 825/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 89-95. 
  article

  article

 10. Jistota : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 96-103. 
  article

  article