Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0023913 xcla^"
 1. Právní následky porušení povinnosti přezkoumat bonitu klienta podle zákona o spotřebitelském úvěru.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 191-200. 
  article

  article

 2. Věcný přezkum exekučních titulů v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 10, s. 359-366. 
  article

  article

 3. Námitka započtení vznesená až po koncentraci řízení (a v odvolacím řízení).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 2, s. 16-22. 
  article

  article

 4. Odborná péče věřitele při posouzení platební neschopnosti spotřebitele : rozsudek NS z 25. 7. 2018, sp. zn. 33 Cdo 2178/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 39. 
  article

  article

 5. Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 5, s. 29-39. 
  article

  article

 6. Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 2-6. 
  article

  article

 7. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I. Q/2019).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 6, s. 35-36. 
  article

  article

 8. Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 515-520. 
  article

  article

 9. K zastavení exekučního řízení pro vady exekučního titulu v oblasti spotřebitelských úvěrů.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 10. Povinnosti poskytovatelů úvěrů : nález ÚS z 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 116. 
  article

  article