Search results

Records found: 827  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0023082 xcla^"
 1. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 4, s. 22-23. 
  article

  article

 2. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. : peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 13-17. 
  article

  article

 3. Zásada úspěchu - "novinky" v rozhodování o nákladech řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 34-37. 
  article

  article

 4. Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 38-43. 
  article

  article

 5. Trestání advokátů podle věcného záměru civilního řádu soudního.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 53-54. 
  article

  article

 6. K principům rozhodování soudu o zrušení či omezení služebnosti z hlediska náhrady za její zrušení nebo omezení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2571/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 55-58. 
  article

  article

 7. K nesprávnému hodnocení podmínek pro nařízení předběžného opatření (společnost Uber B. V.) : nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2018, sp. zn. III. ÚS 4072/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 59-61. 
  article

  article

 8. Zastavení soudního řízení správního pro nezaplacení soudního poplatku a ujednání o odměně advokáta : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2018, č. j. 8 As 198/2018-17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 61-64. 
  article

  article

 9. Přístup k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 2-12. 
  article

  article

 10. Důsledky vydání zajištěné věci poškozenému v trestním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 12-17. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.