Search results

Records found: 827  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0023082 xcla^"
 1. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 4, s. 22-23. 
  article

  article

 2. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. : peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 13-17. 
  article

  article

 3. Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 9, s. 28. 
  article

  article

 4. Lze regulovat sezení na lavičkách obecně závaznou vyhláškou?.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 8, s. 12-14. 
  article

  article

 5. Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, jednání za právnickou osobu, jednání za jiného : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 1-24. 
  article

  article

 6. Určení otcovství : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1852/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 82-89. 
  article

  article

 7. Spoluvlastnictví, správa (správce) společné věci (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo 192/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 97-111. 
  article

  article

 8. Nemajetková újma (o. z.), duševní útrapy (o. z.) [Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.)], bolestné, ztížení společenského uplatnění, překážka věci rozsouzené (res iudicata) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 129-135. 
  article

  article

 9. Náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy (o. z.), náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, pojištění odpovědnosti za škodu, ochrana osobnosti : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 112-128. 
  article

  article

 10. Náhrada škody, hodnota věci (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2782/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 136-142. 
  article

  article