Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0022865 xcla^"
 1. Obcházení zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 515-521. 
  article

  article

 2. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 3. Náhrada škody. Investiční zprostředkovatel : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2019, sp. zn. 29 Cdo 1759/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 12, s. 887-894. 
  article

  article