Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0022827 xcla^"
 1. Pojištění provozu autonomních vozidel de lege lata a de lege futura.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 190-199. 
  article

  article

 2. Straβenverkehrsrecht der Zukunft.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 9, s. 444-454. 
  article

  article

 3. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 4. Otázky uplatňování prevenční povinnosti při výrobě a provozu autonomních vozidel = Questions related to applying precautionary obligation during production and operation of autonomous vehicles.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 759-777. 
  article

  article

 5. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152. 
  article

  article

 6. Vybrané otázky odpovědnosti za škodu způsobenou autonomním vozidlem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 13-14, s. 471-480. 
  article

  article