Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0017548 xcla^"
 1. Splatnost dluhu v závazkovém právu (teoretická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 381-391. 
  article

  article

 2. Liberace zaměstnavatele při pracovním úrazu či nemoci z povolání.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 5, s. 10-18. 
  article

  article

 3. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 4. Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 11, s. 53-56. 
  article

  article

 5. K některým aspektům smluvní náhrady škody.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 19, s. 655-660. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.