Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0015489 xcla^"
 1. Tzv. totožnost skutku v civilním řízení : nález ÚS z 29. 9. 2022, sp. zn. I. ÚS 543/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 2. Rozdílné pojetí škody v civilním a trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 29-34. 
  article

  article

 3. Předběžná otázka v civilním řízení podle § 135 občanského soudního řádu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 2, s. 15-21. 
  article

  article

 4. Totožnost skutku v civilním řízení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 43-45. 
  article

  article

 5. Nesporné skutečnosti (shodná tvrzení účastníků) ve správním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 17 (2022), no. 2, s. 67-79. 
  article

  article

 6. Rozhodování o nákladech řízení v řízeních majících povahu iudicium duplex : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 3202/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51. 
  article

  article

 7. Návrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva : usnesení NS ze 3. 8. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1874/2021.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51-52. 
  article

  article

 8. Postavení spotřebitelských organizací v civilním soudním řízení.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 4, s. 1-7. 
  article

  article

 9. Wahrheit im Zivilprozess.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 2, s. 53-60. 
  article

  article

 10. Schadensersatz für Dieselkunden nach Ablauf der Regelverjährung .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 16, s. 1121-1127. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.