Search results

Records found: 85  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0015412 xcla^"
 1. K odmítnutí odvolání podle § 218 písm. c) o. s. ř. : nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2022, sp. zn. II. ÚS 2997/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 38-40. 
  article

  article

 2. K ustanovování zástupce a důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků řízení : nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 40-42. 
  article

  article

 3. Ke zrušení části ust. § 18c odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a".   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 38-40. 
  article

  article

 4. K rozhodování správních soudů o náhradě nákladů řízení za zaplacený soudní poplatek.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 41-42. 
  article

  article

 5. K posuzování nároku na bezplatnou právní pomoc obhájce.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 4, s. 46-47. 
  article

  article

 6. Ke stanovení tarifní hodnoty podle § 8 odst. 1 advokátního tarifu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 5, s. 47-48. 
  article

  article

 7. K přípustnosti dovolání ve vztazích ze spotřebitelských smluv.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 6, s. 44-45. 
  article

  article

 8. K procesním právům účastníka řízení při rozhodování o předběžném opatření.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 6, s. 46-47. 
  article

  article

 9. K přiznání nákladů zmocněnce poškozeného v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 1033/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 65-67. 
  article

  article

 10. Při určení nákladů řízení o zrušení výživného je nutné postupovat podle § 8 odst. 2 advokátního tarifu : nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2108/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 57-58. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.