Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0013562 xcla^"
 1. Povinnost legality versus efektivní porušení práva. Může člen voleného orgánu v zájmu korporace porušit právo?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 7-13. 
  article

  article

 2. Právní obrana proti neoprávněnému zápisu společníka a statutárního zástupce společnosti v obchodním rejstříku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 28-31. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 26. 2. 2020, sp. zn. 27 Cdo 1319/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 21, s. 754-757. 
  article

  article

 4. Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 7-8, s. 186-193. 
  article

  article

 5. Je nutné osvedčiť podpis člena orgánu spoločnosti pri vzdaní sa funkcie len v prítomnosti notára?.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 3, s. 321-334. 
  article

  article

 6. O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a družstev.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9 (2017), č. 11-12, s. 305-313. 
  article

  article

 7. Ingerence soudů do vnitřních poměrů obchodních korporací.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 11, s. 21-24. 
  article

  article

 8. Převzetí směnečného rukojemství členem orgánu obchodní korporace z pohledu korporátního práva.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 12, s. 427-436. 
  article

  article

 9. Odstoupení z funkce ve volených orgánech obchodních korporací.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 10, s. 36-43. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.