Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0012512 xcla^"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Rozdělení zisku v akciové společnosti po 1. 1. 2014. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti. Důsledky nepodání protestu na valné hromadě : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 10, s. 374-379. 
  article

  article

 2. Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích: Absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře; podání protestu před konáním valné hromady : usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 55 Cm 208/2018.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 7-8, s. 198-202. 
  article

  article

 3. Společnost s ručením omezeným. Převod podílu. Valná hromada. Rozdělení zisku. Dobré mravy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 494-499. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: rozdělování zisku v obchodní korporaci, náležitosti pozvánky na valnou hromadu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 9, s. 231-235. 
  article

  article

 5. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2014, sp.zn. 29 Cdo 3059/2011.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 66, (2014), č.5, s.772-777. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.