Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0011219 xcla^"
 1. Soukromoprávní doručování datovými schránkami a teorie dojití.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 2, s. 91-96. 
  article

  article

 2. Vrchní soud v Praze: Doručování pozvánky na valnou hromadu do P. O. BOXu společníka : usnesení Vrchního soudu v Praze z 31. 5. 2021, sp. zn. 14 Cmo 251/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 19, s. 684-686. 
  article

  article

 3. Vrchní soud v Praze: Doručování žádosti společníka o svolání valné hromady na adresu jednatele v cizině zapsanou v obchodním rejstříku : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 2. 2021, sp. zn. 7 Cmo 87/2020.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 143-145. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: Rozhodování společníků valné hromady per rollam : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2966/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 7, s. 263-264. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Doručování návrhu rozhodnutí přijímaného mimo valnou hromadu společnosti s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2966/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 853-854. 
  article

  article

 6. Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 2474/13 : datum rozhodnutí: 1. října 2013.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 22, (2013), č.8, s. 36. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.