Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0010824 amg^"
 1. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . xxvi, 1102 stran . ISBN 978-80-7502-392-6   Signatura M 8865
  PV
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  book

 2. XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2018 . 616 stran . ISBN 978-80-7502-289-9   Signatura M 3697/26
  PV
  book

  book

 3. Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu / Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela (edd.).    Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., , 2018 . 532 stran . ISBN 978-80-200-2870-9. ISBN 978-80-87782-81-1   Signatura M 8316
  GH
  Sláva republice!

  book

 4. Republika Československá : 1918-1939 / Dagmar Hájková, Pavel Horák (eds.).    Praha : NLN, 2018 . 1020 stran . ISBN 978-80-7422-643-4   Signatura M 8315
  GH
  Republika Československá

  book

 5. XXV. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2017 . 492 stran . ISBN 978-80-7502-209-7   Signatura M 3697/25
  PV
  XXV. Karlovarské právnické dny

  book

 6. XXIV. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2016 . 540 stran . ISBN 978-80-7502-151-9   Signatura M 3697/24
  PV
  XXIV. Karlovarské právnické dny

  book

 7. XXIII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2015 . 489 stran . ISBN 978-80-7502-078-9   Signatura M 3697/23
  PV
  XXIII. Karlovarské právnické dny

  book

 8. Stranické legitimace, vážení! : Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948-1953) / Pavel Horák.    Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015 . ISBN 978-80-7422-412-6. ISBN 978-80-7308-639-8   Signatura M 7446
  PL
  Stranické legitimace, vážení!

  book

 9. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi / Tomáš Sirovátka, Markéta Horová, Pavel Horák, Ondřej Hora, Miroslava Rákoczyová, Miroslav Suchanec.    Brno : Masarykova univerzita, 2014 . 231 stran . ISBN 978-80-210-7149-0. ISBN 978-80-7326-247-1   Signatura M 7172
  PS
  Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi

  book

 10. Rating  1/5, rated 1x
  Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář / Petr Bříza ... [et al.].    Praha : C.H. Beck, 2014 . xxii, 745 s. . ISBN 978-80-7478-368-5   Signatura M 6794
  MS-BřZá
  Zákon o mezinárodním právu soukromém

  book