Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0010620 xcla^"
 1. Między jawnością a sprawnością postępowania przed sądem administracyjnym (Kilka refleksji związanych z pandemią i jej zakończeniem).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 78, (2023), no. 12, s. 126-140. 
  article

  article

 2. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. i-ii, s. v-viii. 
  article

  article

 3. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález ÚS z 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  article

  article

 4. Ústavní soud: délka správního a soudního řízení se při odškodňování vleklých věcí sčítá.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 57. 
  article

  article

 5. Odůvodnění rozhodnutí o (ne)přiznání zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2058/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 13-14. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve správním řízení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 184-187. 
  article

  article

 7. Ke krácení zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení v důsledku tzv. soudního ping-pongu způsobeného soudy : nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 2021, sp. zn. III. ÚS 1303/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 8. Důvody pro snížení zadostiučinění za průtahy v řízení pro chování poškozeného : nález ÚS z 30. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2234/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 196. 
  article

  article

 9. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 199. 
  article

  article

 10. Anklagegrundsatz und Rechtsschutz gegen Ermittlunsverfahren sowie deren „unnötige Verzögerung“.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 23-24, s. 1071-1080. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.