Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0010616 xcla^"
 1. Rechtsprechung und Rechtswissenschaft.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 1, s. 1-7. 
  article

  article

 2. Formální jednota práva.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 12, s. 1136-1148. 
  article

  article

 3. Zur Unabhängigkeit von Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2016, Heft 11, s. 492-498. 
  article

  article

 4. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 250-269. 
  article

  article

 5. Veřejná dražba. Dražba nedobrovolná. Vázanost nálezem Ústavního soudu. Vázanost soudce zákonem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.března 2012, sp.zn. 31 Cdo 152/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č.3, s.167-176. 
  article

  article

 6. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.3.2013, sp.zn. 31 Cdo 152/2010.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č. 5, s. 662-671. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.