Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0010117 xcla^"
 1. Právo na opravu podľa tlačového zákona.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 8-9, s. 897-903. 
  article

  article

 2. Přiznání plné náhrady nákladů řízení částečně úspěšnému účastníkovi : usnesení NS z 6. 10. 2015, sp. zn. 28 Cdo 5183/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 3, s. 81-82. 
  article

  article

 3. Započtení pohledávky splatné na výzvu věřitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 32 Cdo 1630/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 10, s. 728-735. 
  article

  article

 4. Úvaha nad spravodlivejším exekučným konaním.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 67, (2015), č. 8-9, s. 1079-1098. 
  article

  article

 5. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 234-249. 
  article

  article

 6. Dobré mravy. Vyklizení nebytových prostor. Insolvence. Konkurs. Společný zájem věřitelů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 9, s. 691-704. 
  article

  article

 7. Žaloba na umožnění užívání průjezdu a průchodu budovou : rozsudek NS z 19.6.2013, sp.zn. 22 Cdo 2798/2011.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 1, s. 17-18. 
  article

  article

 8. Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov v podmienkach SR.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č.3, s. 327-335. 
  article

  article

 9. Vydržení vlastnického práva při držbě v omluvitelném omylu a požadavky na interpretaci práva : nález ÚS z 13.3.2013, sp.zn. IV. ÚS 1241/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 5, s. 175. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.