Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0009371 xcla^"
 1. Bytové družstvo. Zánik členství : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3190/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 202-208. 
  article

  article

 2. Tzv. pravidlo desetinásobku kampeličky : nález ÚS z 10. 7. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 3/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 9, s. 278-279. 
  article

  article

 3. Účast na ustavující schůzi není podle ÚS podmínkou vzniku členství v družstvu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 36. 
  article

  article

 4. Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15 : datum rozhodnutí: 10. 1. 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 5. Vznik členství v družstvu : nález ÚS z 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 81. 
  article

  article

 6. Podmínky vzniku členství v družstvu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 24.10.2013, sp.zn. 29 Cdo 1553/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.9, s. 337-338. 
  article

  article

 7. Vydržení práv a povinností spojených s členstvím v družstvu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.5.2012, sp.zn. 29 Cdo 1989/2011.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.1, s. 26-28. 
  article

  article

 8. Přehled rozhodnutí NS neschválených v roce 2012 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.2, s. 42-47. 
  article

  article