Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0008109 xcla^"
 1. Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Uwagi na tle wyroku SN z 9.05.2019 r., III PK 50/18.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 3, s. 83-94. 
  article

  article

 2. Konsekwencje ukarania sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 12, s. 3-28. 
  article

  article

 3. Podstawowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z 2020 r..   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 6, s. 43-58. 
  article

  article

 4. Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020 r. .   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 10, s. 48-70. 
  article

  article

 5. Konstytucyjna kompetencja sądu do ochrony włastnej niezależności (uwagi na marginesie uchrały SN z 23.01.2020 r.).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 10, s. 71-95. 
  article

  article

 6. Zdania odrębne do uchrały SN z 23.01.2020 r..   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 10, s. 96-111. 
  article

  article

 7. Rozłączność kompetencji organów włady w świetle orzecznictwa sądowego w przedmio-cie ochrony praworządności.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 10, s. 112-126. 
  article

  article

 8. How to save a Supreme Court in a rule of law crisis : the Polish Experience: ECJ (Grand Chamber) 24 June 2019, Case C-619/18, European Commission v Republic of Poland.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 16, (2020), no. 2, s. 306-327. 
  article

  article

 9. Heabsetzung des Ruhestandsalters für Höchstrichter : C-619/18 v. 24.6.2019 (Europäische Kommission gg. Republik Polen /GK/).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 28, (2019), Heft 3, s. 257-262. 
  article

  article

 10. Dopuszczalność przywrócenia terminu do uzupełnienia braków środka odwoławczego (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Roč. 67 (2012), No. 4, s. 88-100. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.