Search results

Records found: 124  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0007797 xcla^"
 1. Předkupní právo podle přechodných ustanovení občanského zákoníku z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 2, s. 18-24. 
  article

  article

 2. K rozhodnutí NS ohledně posouzení tzv. nových skutečností z hlediska přechodných ustanovení občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sp. zn. 29 ICdo 128/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 64-67. 
  article

  article

 3. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 26-27. 
  article

  article

 4. Významný posun v judikatuře o vydržení zejména jako důsledek existence mimořádného vydržení v novém občanském zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 13-14, s. 498-501. 
  article

  article

 5. Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 21-25. 
  article

  article

 6. Přiměřenost sankce za porušení sjednané konkurenční doložky v pracovním právu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 15 (2020), no. 2, 3 , s. 80-88. 
  article

  article

 7. Úvahy nad českým rodinným právem ve světle stého výročí tzv. manželské novely.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), zvláštní číslo, s. 59-71. 
  article

  article

 8. Pět let poté : nové soukromé právo v předškolním věku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 1-9. 
  article

  article

 9. Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 2, s. 65-66. 
  article

  article

 10. Czech inheritance law and the significance of tradition.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 9, (2019), no. 4, s. 333-348. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.