Search results

Records found: 928  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0006913 xcla^"
 1. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
  article

  article

 2. Vybrané otázky práva civilních deliktů v novém občanském zákoníku na pozadí PETL.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.15-16, s.561-567. 
  article

  article

 3. Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.11.2010, sp.zn. 33 Cdo 3371/2008.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.15-16, s.570-573. 
  article

  article

 4. Zpřístupňování zvukových záznamů osobám ve sdružení bez právní subjektivity, které nabyly vlastnictví k hmotnému substrátu CD nosičů : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.11.2011, sp.zn. 30 Cdo 3474/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.15-16, s.574-575. 
  article

  article

 5. Rozhovor s veřejným ochráncem práv Pavlem Varvařovským.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 10, (2012), č. 4, s. 5-8. 
  article

  article

 6. Výběr ze soudní judikatury k trestnému činu pojistného podvodu a k trestným činům souvisejícím.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 10, (2012), č. 4, s. 70-80. 
  article

  article

 7. Zákaz pochůzkového prodeje obecní vyhláškou.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 23, (2012), č. 17, s.20-22. 
  article

  article

 8. Vyšlo to moc hezky : s místopředsedou ČAK a od listopadu 2012 soudcem Evropského soudu pro lidská práva Alešem Pejchalem o zákulisí volby, pohledu na dosavadní judikaturu i cílech, které by chtěl ve Štrasburku naplnit.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 20, (2012), č.8, s. 42-45. 
  article

  article

 9. Snížení výše náhrady nákladů řízení soudem v bagatelních věcech.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 7-8, s. 40-44. 
  article

  article

 10. Odměna advokáta jako ustanoveného zástupce : nález Ústavního soudu ze dne 27.6.2012, sp. zn. II. ÚS 1534/10.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 7-8, s. 46-51. 
  article

  article