Search results

Records found: 928  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0006913 xcla^"
 1. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
  article

  article

 2. Předpoklady pro přiznání soukromoprávních nároků v adhezním řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 11, (2012), č.1, s.6-11. 
  article

  article

 3. Porušení smluvního zákazu postoupení pohledávky a naléhavý právní zájem na určení neplatnosti postupní smlouvy. Judikatura o naléhavém právním zájmu, zejména na určení neplatnosti smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.5.2011, sp.zn. 32 Cdo 273/2010.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 4, (2012), č.1, s. 27-29. 
  article

  article

 4. Novinky v právní úpravě přeměn obchodních společností a družstev.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 4, (2012), č.1, s. 9-17. 
  article

  article

 5. Kus za kus : nástupce odcházejících ústavních soudců možná vybere až nový český prezident.   -- In:  Respekt -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, (2012), č.4, s.26-27. 
  article

  article

 6. Následky schválení amorální dědické dohody bez účasti věřitele.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.1, s.21-25. 
  article

  article

 7. K tomu, že je vyloučeno, aby soudce po dobu dočasného přidělení k jinému soudu zároveň nadále rozhodoval u původního soudu, a pokud tak přesto učiní, je dán dovolací důvod spočívající v rozhodnutí soudu, který nebyl náležitě obsazen : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.8.2011, sp.zn. 7 Tdo 986/2011.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 11, (2012), č.1, s.19-21. 
  article

  article

 8. Evropský soudní dvůr – teleologický výklad práva, nebo soudcovská normotvorba?!.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 20, (2012), č. 1, s. 46-56. 
  article

  article

 9. Historické a ústavní základy akademické samosprávy.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 20, (2012), č. 1, s. 62-68. 
  article

  article

 10. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podle současného a „nového“ občanského zákoníku.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 20, (2012), č. 1, s. 68-72. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.