Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0006352 xcla^"
 1. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  article

  article

 2. Smluvní pokuta - porušení povinnosti - výkon práva - odstoupení od smlouvy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 3, s. 36-40. 
  article

  article

 3. Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 241-259. 
  article

  article

 4. Smluvní pokuta, neplatnost právního jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 873-881. 
  article

  article

 5. Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 801-808. 
  article

  article

 6. K platnosti ujednání stran vážícího vznik práva na smluvní pokutu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 9, s. 47-51. 
  article

  article

 7. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 8. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 9. K vykonatelnosti smluvní pokuty obsažené v notářském zápisu se svolením k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí : nález sp. zn. I. ÚS 173/17 ze dne 6. 3. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 2, s. 40-41. 
  article

  article

 10. Smlouva o úvěru. Stavební spořitelna : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.prosince 2012, sp.zn. 32 Cdo 2936/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 42-48. 
  article

  article