Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0005275 xcla^"
 1. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 65-72. 
  article

  article

 2. Vznik vlastnického práva. Výhrada vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sen. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 12, s. 954-962. 
  article

  article

 3. Nabývání od neoprávněného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 3, s. 38-41. 
  article

  article

 4. Dobrá víra nabyvatele: Má kupující nemovitosti prověřovat předchozí nabývací tituly? : rozsudek NS z 29.5.2013, sp.zn. 30 Cdo 792/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 7-8, s. 271-272. 
  article

  article

 5. Nedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 1124/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.9, s.337-339. 
  article

  article

 6. Změna smlouvy uzavřené formou notářského zápisu. Odchýlení se od dohody o zúžení SJM. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby. § 40 odst. 2, § 143a odst. 1 ObčZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 3541/2009.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.13-14, s.514-515. 
  article

  article