Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0004900 xcla^"
 1. Nejvyšší soud České republiky: "Vázanost" civilního soudu trestním výrokem o adhezním nároku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 23. 1. 2018, sp. zn. 27 Cdo 2826/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 334-337. 
  article

  article

 2. Ke škodě způsobené porušením povinnosti likvidátora : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.3.2010, sp.zn. 29 Cdo 1303/2009.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 6, (2014), č.4, s. 119-121. 
  article

  article

 3. Vydržení práv a povinností spojených s členstvím v družstvu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.5.2012, sp.zn. 29 Cdo 1989/2011.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.1, s. 26-28. 
  article

  article

 4. Ke smlouvě o převodu majetku uzavřené mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným, které jsou osobami blízkými : výkladové otazníky. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.11.2012, sp.zn. 29 Cdo 3577/2010.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.4, s. 122-127. 
  article

  article

 5. K úplatnému převodu majetku společnosti na zakladatele : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.11.2012, sp.zn. 29 Cdo 300/2010.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.6, s. 184-188. 
  article

  article

 6. Přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 28.3.2013, sp.zn. 29 Cdo 799/2012.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.9, s. 267-269. 
  article

  article

 7. Derivativní vznik členství v bytovém družstvu.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 3, (2011), č.4, s.110-115. 
  article

  article