Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0004814 xcla^"
 1. Náležitosti žaloby. Náhrada nemajetkové újmy. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2596/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 607-611. 
  article

  article

 2. Akciová společnost. Akcie na jméno. Veřejná dražba dobrovolná. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1045/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 622-625. 
  article

  article

 3. Právo akcionářů na dorovnání - soudní judikatura ve světle nové právní úpravy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 11, s. 30-35. 
  article

  article

 4. Žaloby na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.4, s.144-147. 
  article

  article

 5. Okolnosti případu a jejich vliv na posuzování vad žaloby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 18, (2010), č. 4, s. 336-341. 
  article

  article

 6. Okolnosti případu a jejich vliv na posuzování vad žaloby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 18, (2010), č. 4, s. 336-341. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.