Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0004092 xcla^"
 1. Unzumutbare Trennung von der Familie durch ein Visumverfahren : BVerfG 09.12.21 – 2 BvR 1333/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 25, 2022, s. 1804-1808. 
  article

  article

 2. Judikatura : stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2018 k otázce, zda nepřítomnost obhájce obviněného, u něhož je dán důvod nutné obhajoby, v hlavním líčení odročeném jen za účelem vyhlášení rozsudku je podstatnou vadou řízení, pro kterou je třeba zrušit rozsudek napadený odvoláním podle § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř..   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150.. 
  article

  article

 3. Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 33-38. 
  article

  article

 4. Rozhodování o nákladech řízení po zrušení rozhodnutí dovolacím soudem a bezdůvodné obohacení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 58-64. 
  article

  article

 5. Weitere Beschwerde gegen bereits beendete Inhaftierung (BVerfG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2017, Heft 21, s. 664. 
  article

  article

 6. K postupu stížnostního soudu, jestliže napadené usnesení v době jeho rozhodování již neexistuje, protože bylo v jiném řízení zrušeno : usnesení ze dne 14.1.2011, sp.zn. 11 Tvo 25/2010.   -- In:  Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-592. -- Sešit 72, (2011), s.33-35. 
  article

  article

 7. K důsledkům zrušení rozhodnutí krajského soudu v řízení o kasační stížnosti.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 43, (2010), č. 8, s. 472-491. 
  article

  article