Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003950 xcla^"
 1. Odpovědnost státu za škodu způsobenou činností autorizovaného inspektora : nález ÚS ze 14. 3. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 40/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 2. Vícepráce ve stavebnictví : máte na ně dohodu?.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 7-8, s. 40-43. 
  article

  article

 3. Právní aspekty záměrů hlukově náročných dopravních staveb.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 4 (66), s. 30-56. 
  article

  article

 4. Fikce souhlasného závazného stanoviska - zásadní otazníky na příkladu závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 109-119. 
  article

  article

 5. Aplikace přechodných ustanovení ObčZ o přestavku z pohledu superficiální zásady : usnesení NS z 26. 6. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1771/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 124-126. 
  article

  article

 6. Nepřiměřený zásah do vlastnického práva rozhodnutím o odstranění části stavby : nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020, sp. zn. I. ÚS 1956/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. ciii-cix. 
  article

  article

 7. Návrh nového stavebního zákona - experiment pro vzduchoprázdno.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 7-8, s. 48-54. 
  article

  article

 8. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku : nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 67-70. 
  article

  article

 9. Dočasná stavba ve stavebněprávním smyslu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2020, č. j. 10 As 200/2020-32.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 12, s. 64-67. 
  article

  article

 10. Specifické případy odstranění nepovolené stavby : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. I. ÚS 1956/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 231-233. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.