Search results

Records found: 218  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003733 xcla^"
 1. Náhrada škody. Náhrada nemajetkové újmy způsobené zvlášť závažným ublížením na zdraví osoby blízké. Promlčecí lhůta. Subjektivní promlčecí lhůta..   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 1. 
  article

  article

 2. Immaterieller Schadensersatz bei Verstoß gegen DS-GVO- keine Bagatellgrenze (Ls.) : EuGH 14.12.23 – C-456/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 77, Heft 10, 2024, s. 644. 
  article

  article

 3. Z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu : (duben až červen, září až říjen).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 26, (2024), č. 3, s. 10-21. 
  article

  article

 4. Immaterieller Schadensersatz bei Datenschutzverstößen vor dem EuGH.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 27, 2023, s. 1914-1917. 
  article

  article

 5. Kein immaterieller Schadensersatz bei bloßem Verstoß gegen die DS-GVO : EuGH 04.05.23 – C-300/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 27, 2023, s. 1930-1934. 
  article

  article

 6. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), č. 4, s. 321-332. 
  article

  article

 7. Jakou cenu může soud stanovit za lidské útrapy?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 22, (2023), č. 4, s. 187-191. 
  article

  article

 8. Dokazování v řízení o náhradě nemajetkové újmy za zpožděný let : nález ÚS z 21. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 1758/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 9. Přípustnost dovolání dle § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ v případě nároku na náhradu škody za zpožděný let : nález ÚS z 28. 2. 2023, sp. zn. IV. ÚS 92/23.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 10. Náhrada za ztížení společenského uplatnění dítěte - problematické aspekty.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 6, s. 4-12. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.