Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003601 xcla^"
 1. Participation of children in legal proceedings for the care of minors.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 2, s. 340-359. 
  article

  article

 2. Důvody pro nenavrácení dítěte při mezinárodním únosu.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 7-8, s. 22-29. 
  article

  article

 3. Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 11-12, s. 233-237. 
  article

  article

 4. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny : 2..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 2, s. 5-8. 
  article

  article

 5. Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku : nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 6, s. 51-53. 
  article

  article

 6. Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování : nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 12, s. 49-53. 
  article

  article

 7. Cui liberi – otázka svěřování dětí do péče v judikatuře ÚS a ESLP.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 23, (2014), č.4, s. 31-38. 
  article

  article

 8. Slyšení dítěte v rámci rodinné mediace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 22, 2014, č. 10, s. 353-358. 
  article

  article

 9. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č. 3, s. 88-93. 
  article

  article

 10. Jak přispět k ochraně dětí, které vyžadují okamžitou pomoc?.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.7, s.283-287. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.