Search results

 1. XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2018 . 616 stran . ISBN 978-80-7502-289-9   Signatura M 3697/26
  PV
  book

  book

 2. Zánik závazků započtením : současný právní stav a změny v novém soukromém právu / Marek Jäger.    Praha : Linde, 2013 . 383 s. . ISBN 978-80-7201-906-9   Signatura M 6472
  OP-JäZá
  Zánik závazků započtením

  book