Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003166 xcla^"
 1. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213. 
  article

  article

 2. Obhajoba, obhájce ustanovený, důvod dovolání, že obviněný neměl obhájce : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2019, sp. zn. 8 Tdo 1100/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 817-827. 
  article

  article

 3. Náležité posouzení přípustnosti dovolání : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3206/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 191. 
  article

  article

 4. Vyloučení soudce : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 8 Tdo 444/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 8, s. 1378-1381. 
  article

  article

 5. Promlčení trestní odpovědnosti, důvod dovolání, že bylo vedeno trestní stíhání, ač bylo nepřípustné : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1208/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 423-448. 
  article

  article

 6. Porušení práva na spravedlivý proces jako dovolací důvod : usnesení NS z 13. 3. 2019, sp. zn. 20 Cdo 371/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 154-155. 
  article

  article

 7. Možnosti napadení odvolacího rozhodnutí dovoláním : rozhodnutí NS Československé republiky z 24. 3. 1925, sp. zn. Rv I 164/25 (Vážný 4835).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 142-143. 
  article

  article

 8. Ochranné léčení, důvod dovolání, že bylo rozhodnuto o uložení ochranného léčení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 823/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 5, s. 838-845. 
  article

  article

 9. Nad aktuálními nálezy Ústavního soudu zabývajícími se rozhodováním Nejvyššího soudu o civilním dovolání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 216-219. 
  article

  article

 10. Odpovědnost administrátora veřejné zakázky a nesprávné posouzení dovolacího důvodu : nález ÚS z 31. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 3181/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 363. 
  article

  article