Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003144 xcla^"
 1. Zpravodajské služby České republiky jako povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 18 (2023), no. 2, s. 146-156. 
  article

  article

 2. Hromadné zveřejňování soudních rozhodnutí.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 6, s. 491-511. 
  article

  article

 3. Přístup k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 2-12. 
  article

  article

 4. Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 7, s. 234-253. 
  article

  article

 5. Výklad pojmu "veřejná instituce" podle SvInf : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 618/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 149-151. 
  article

  article

 6. Poskytovat, či neposkytovat?.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 56-57. 
  article

  article

 7. Judikatura NSS: Svobodný přístup k informacím.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 221-225. 
  article

  article

 8. Omezení práva na informace o rozhodovací činnosti soudů.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 6, s. 18-29. 
  article

  article

 9. Mlčenlivost advokáta a ochrana osobních údajů : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.3.2011, č.j. 2 As 21/2011.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 4, s. 34-38. 
  article

  article

 10. Kritika soudců v České republice.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 17, (2011), č.4, s.113-120. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.