Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0002702 xcla^"
 1. Haftung für künftige Klimaschäden.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 3, 2023, s. 113-118. 
  article

  article

 2. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 3. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45. 
  article

  article

 4. Niekoľko poznámok k zavineniu a kauzalite pri trestných činoch proti životu a zdraviu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 16, (2017), č. 7-8, s. 166-170. 
  article

  article

 5. The problem of causality in international human rights law.   -- In:  International and comparative law quarterly -- ISSN 0020-5893. -- Vol. 65, (2016), no. 3, s. 615-644. 
  article

  article

 6. Proof of causation in medical malpractice cases in the Czech republic.   -- In:  The lawyer quarterly -- Vol. 5, (2015), no. 3, s. 195-205. 
  article

  article

 7. Kauzalita a rozsah odpovědnosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 11, s. 959-981. 
  article

  article

 8. Kauzálny nexus v judikatúre SR vo vzťahu k profesijnej zodpovednosti.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 97, (2014), č.5, s. 431-443. 
  article

  article

 9. Předvídatelnost škody v novém občanském zákoníku.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 23, (2014), č. 5, s. 25-33. 
  article

  article

 10. Disconnection and responsibility.   -- In:  Legal theory -- ISSN 1352-3252. -- Vol. 18 (2012), No. 4, s. 399-435. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.