Search results

Records found: 123  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0002240 xcla^"
 1. Unzureichende Unterstützung eines unbegleiteten, mutmaβlich minderjährigen Flüchtlings : Darboe und Camara gg Italien (21.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 339-343. 
  article

  article

 2. Participační práva dítěte ve vazbě na změnu pohlaví.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 7, s. 245-250. 
  article

  article

 3. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 3, s. 26-32. 
  article

  article

 4. Recht auf Familienzusammenführung auch nach Eintritt der Volljährigkeit : BVerfG 01.08.22 – 1 BvQ 50/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 50, 2022, s. 3623-3626. 
  article

  article

 5. Unanfechtbarkeit einer Entscheidung zur Minderjährigenadoption : BVerfG 05.08.22 – 1 BvR 2329/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 44, 2022, s. 3210-3212. 
  article

  article

 6. Svéprávnost. Omezení svéprávnosti. Peněžní limit : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 24 Cdo 2837/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 219-225. 
  article

  article

 7. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27. 
  article

  article

 8. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 2..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 2, s. 18-25. 
  article

  article

 9. Compulsory childhood vaccination : Vavřička v Czech Republic.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 4, s. 418-429. 
  article

  article

 10. Participation of children in legal proceedings for the care of minors.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 2, s. 340-359. 
  article

  article