Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001597 xcla^"
 1. Nichtigerklärung eines Verbraucherkreditvertrags von Amts wegen : EuGH 09.03.23 – C-50/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 20, 2023, s. 1417-1419. 
  article

  article

 2. Konkurs. Vylučovací žaloba. Pojištění majetku konkursní podstaty. Pojistné plnění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 2020, sp. zn. 29 Cdo 228/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 54-61. 
  article

  article

 3. Splatnost dluhu v závazkovém právu (teoretická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 381-391. 
  article

  article

 4. Splatnost dluhu v závazkovém právu (praktická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 12, s. 419-429. 
  article

  article

 5. Pojištění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 32 Cdo 3172/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1536-1544. 
  article

  article

 6. Uhrazené plnění dle č. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. aneb k některým nejasnostem milostivého léta z pohledu exekučního práva.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 22, s. 784-788. 
  article

  article

 7. Corona-Krise : Unmöglichkeit und Wegfall der Geschäftsgrundlage bei gewerblichen Miet- und Pachtverträgen.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 8, s. 388-396. 
  article

  article

 8. Das Corona-Moratorium nach Art. 240 EGBGB .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 443-448. 
  article

  article

 9. Das gesetzliche COVID-19-Kreditmoratorium .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 14-15, s. 629-640. 
  article

  article

 10. Rozlišení mezi vícepracemi dle smlouvy o dílo a samostatným plněním : nález ÚS z 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1283/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 12. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.