Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001310 xcla^"
 1. Vláda schválila návrh novely krizového zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. ii. 
  article

  article

 2. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (2. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 348-357. 
  article

  article

 3. Rozšířený senát: škola jako původce nezákonného zásahu; krizová opatření vlády; účinky bezprostředně plynoucí z právního předpisu : rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, čj. 9 As 264/2020-51.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxxvii-cxxxii. 
  article

  article

 4. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (3. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article

 5. Restriktivní opatření vydaná v souvislosti s nouzovým stavem : usnesení ÚS z 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 235-237. 
  article

  article

 6. K reparační úloze státu nejen pod rouškou krize.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. 86-93. 
  article

  article

 7. Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 13-22. 
  article

  article

 8. Přezkum opatření přijatých v době nouzového stavu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 5-6, s. 298-312. 
  article

  article

 9. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 15-23. 
  article

  article

 10. Právní režim nouzového stavu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 15-16, s. 549-555. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.