Search results

 1. Listina základních práv a svobod : komentář / Faisal Husseini, Michal Bartoň, Marian Kokeš, Martin Kopa a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvii, 1413 stran . ISBN 978-80-7400-812-2   Signatura M 8807
  MV
  Listina základních práv a svobod

  book

 2. Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky / Ústavní soud České republiky.    Praha : C.H. Beck, 1994-2020 . ISBN 80-7179-029-X   Signatura R 4
  Sbírka nálezů a usnesení

  journal

 3. Stavební právo : bulletin.    Praha : Česká společnost pro stavební právo, 2014-  Praha : Česká společnost pro stavební právo, 2014- .  svazků . ISSN 1211-6386   Signatura C152
  Stavební právo

  journal

 4. Zákon o realitním zprostředkování : praktický komentář / Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar.    Praha : Leges, 2020 . 164 stran . ISBN 978-80-7502-443-5   Signatura M 8656
  HP
  Zákon o realitním zprostředkování

  book

 5. Autorský zákon : praktický komentář s judikaturou / s předmluvou Jiřího Malenovského ; Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . 864 stran . ISBN 978-80-7502-391-9   Signatura M 8668
  OA
  Autorský zákon

  book

 6. Zákon o zpracování osobních údajů : praktický komentář / Ján Bača, Radek Buršík, Jakub Klodwig, Alice Selby, Jan Svoboda, Veronika Šípošová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 361 stran . ISBN 978-80-7380-804-4   Signatura M 8683
  OP
  Zákon o zpracování osobních údajů

  book

 7. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 8. Zákon o platebním styku : komentář / Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxxi, 967 stran . ISBN 978-80-7598-788-4   Signatura M 8701
  FP
  Zákon o platebním styku

  book

 9. Zákon o spotřebních daních : komentář / Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxvii, 704 stran . ISBN 978-80-7598-832-4   Signatura M 8698
  FD
  Zákon o spotřebních daních

  book

 10. Zákon o státní službě : komentář / Pichrt, Kaucký, Kopecký a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xlviii, 1275 stran . ISBN 978-80-7598-654-2   Signatura M 8703
  SP
  Zákon o státní službě

  book