Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003387 t150a^"
 1. Asanace
  Stavebnictví
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 2. Autorizace ve výstavbě
  Stavebnictví
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (5) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 3. Kolaudace
  Stavebnictví
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (5) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 4. Kolaudační řízení
  Stavebnictví
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 5. Nemovitosti
  Občanské právo hmotné
  Stavebnictví
  Pronájem nemovitosti
  Vlastnictví nemovitostí
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (55) - Monografie
  (74) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. Plánování staveb
  Stavebnictví
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. Pozemkové právo
  Stavebnictví
  Evidence nemovitostí
  Honební právo
  Honební zákon
  Horní právo
  Katastr nemovitostí
  Katastrální území
  Katastrální zákon
  Lesní hospodářství
  Lesní právo
  Lesní zákon
  Myslivost
  Nájemní vztahy
  Pozemková reforma
  Pozemkové úpravy
  Pozemkové úřady
  Pozemkové vlastnictví
  Půdní fond
  Půdní kategorie
  Rybářské právo
  Rybářský zákon
  Užívání půdy
  Vlastnické vztahy k půdě
  Vyvlastnění pozemků
  Zákon o půdě
  Zemědělská půda
  Zemědělská výroba
  Subject terms file
  (27) - Subject terms file
  (74) - Monografie
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. Projektová a rozpočtová dokumentace
  Dokumentace
  Stavebnictví
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (5) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 9. Správa
  Správní právo a správní věda
  Bezpečnostní správa
  Finanční správa
  Hospodářská správa
  Místní státní správa
  Politická správa
  Správa církví
  Správa dopravy a komunikací
  Správa justice a prokuratury
  Správa kultury
  Správa lesního hospodářství
  Správa obrany
  Správa policie
  Správa privatizace
  Správa sociální péče
  Správa stavebnictví
  Správa školství
  Správa telekomunikací
  Správa vod
  Správa výstavby
  Správa zaměstnanosti
  Správa zdravotnictví
  Správa zemědělství
  Správa životního prostředí
  Státní správa
  Stavebnictví
  Veřejná správa
  Vnitřní správa
  Vojenská správa
  Živnostenská správa
  Subject terms file
  (30) - Subject terms file
  (37) - Monografie
  (11) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. Správní právo a správní věda
  Správní soudnictví
  Stavebnictví
  Archivace
  Atomový zákon
  Doprava
  Kontrola správy
  Krajské zřízení
  Mediální právo
  Nestátní organizace
  Obec
  Obecní právo
  Obecní zastupitelstvo
  Obecní zřízení
  Okresní zřízení
  Organizace
  Organizace správy
  Orgány politické správy
  Přestupky
  Regionální rozvoj
  Samospráva
  Sázky
  Skartace
  Spolkové právo
  Správa
  Správa daní a poplatků
  Správněprávní odpovědnost
  Správněprávní vztahy
  Správní činnost
  Správní poplatky
  Správní právo hmotné
  Správní právo procesní
  Správní právo trestní
  Správní rozhodnutí
  Správní řízení
  Správní uvážení
  Státní služba
  Státní správa a samospráva
  Subjekty správního práva
  Subjekty správního řízení
  Subjekty veřejné správy
  Technická normalizace
  Technické požadavky na výrobky
  Tiskové právo
  Trestní řád správní
  Územní samosprávné celky
  Veřejná správa
  Veřejný majetek
  Zákon o loteriích
  Zákon o nadacích
  Zákon o ochraně utajovaných skutečností
  Zákon o odpadech
  Zákon o pozemních komunikacích
  Zákon o střelných zbraních a střelivu
  Zákon o zbraních
  Zákonodárství
  Subject terms file
  (55) - Subject terms file
  (352) - Monografie
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.