Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003249 t150a^"
 1. Justice, prokuratura, advokacie, notářství
  Advokacie
  Advokátní sazba
  Čekatelé
  Horní soudy
  Jednací řád
  Justiční a právní čekatelé
  Justiční stráž
  Kancelářský řád
  Kapitalistické země
  Komerční právníci
  Mimosoudní poplatky
  Nezávislost soudce
  Notářská sazba
  Notářský řád
  Notářství
  Obchodní rejstřík
  Patentoví zástupci
  Prokuratura
  Přestupky
  Přísedící
  Rozhodování
  Řízení před soudem
  Socialistické země
  Soudci
  Soudní kancelář
  Soudní poplatky
  Soudní vykonavatelé
  Soudnictví
  Soudy
  Soukromí soudní exekutoři
  Správa justice a prokuratury
  Státní zastupitelství
  Tlumočníci
  Vězeňská služba
  Výkon rozhodnutí
  Výkon soudního dohledu
  Zákonný soudce
  Znalci
  Subject terms file
  (38) - Subject terms file
  (86) - Monografie
  (6) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Správa
  Správní právo a správní věda
  Bezpečnostní správa
  Finanční správa
  Hospodářská správa
  Místní státní správa
  Politická správa
  Správa církví
  Správa dopravy a komunikací
  Správa justice a prokuratury
  Správa kultury
  Správa lesního hospodářství
  Správa obrany
  Správa policie
  Správa privatizace
  Správa sociální péče
  Správa stavebnictví
  Správa školství
  Správa telekomunikací
  Správa vod
  Správa výstavby
  Správa zaměstnanosti
  Správa zdravotnictví
  Správa zemědělství
  Správa životního prostředí
  Státní správa
  Stavebnictví
  Veřejná správa
  Vnitřní správa
  Vojenská správa
  Živnostenská správa
  Subject terms file
  (30) - Subject terms file
  (36) - Monografie
  (11) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading