Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002734 t150a^"
 1. Mezinárodní právo soukromé
  Rozvod
  Soukromé právo
  Azyl
  Cizinecký režim
  Daň z vystěhování
  Dlužní právo
  Domovské právo
  Dvoustranné smlouvy
  Hmotněprávní závazky
  Kolizní právo
  Mezinárodní autorské právo
  Mezinárodní civilní právo
  Mezinárodní procesní právo
  Mezinárodní smlouvy
  Mnohostranné smlouvy
  Procesně právní závazky
  Pronásledování
  Přímé normy
  Státní občanství
  Uprchlíci
  Věcná práva
  Vystěhovalci
  Subject terms file
  (22) - Subject terms file
  (116) - Monografie
  (16) - elektronická kniha
  (25) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Rodinné právo
  Občanské právo
  Soukromé právo
  Manželské právo
  Manželství
  Matriky
  Ochrana dětí a mládeže
  Rodiče a děti
  Rodina
  Rozvod
  Vzory soudních rozhodnutí
  Zákon o rodině
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (209) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (114) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading