Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002193 t150a^"
 1. Dějiny státu a práva
  Římské právo
  Amerika
  Asyrské zákony
  Carské Rusko
  Chaldejské zákony
  České království
  České země
  Dějiny práva
  Dějiny státního zřízení
  Demise
  Markrabství Moravské
  Městská práva
  Pozemková reforma
  Prameny práva
  Protektorát Čechy a Morava
  Rakousko-Uhersko
  Řecké právo
  Římský stát
  Franská říše
  Samostatnost
  Slovenský štát
  Státní zřízení
  Světová válka
  Univerzita Karlova
  Vznik republiky
  Země Koruny české
  Zemská práva
  Subject terms file
  (27) - Subject terms file
  (261) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.