Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001680 t150a^"
 1. Nemovitosti
  Občanské právo hmotné
  Stavebnictví
  Pronájem nemovitosti
  Vlastnictví nemovitostí
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (55) - Monografie
  (67) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Občanské právo
  Soukromé právo
  Rodinné právo
  Bezdůvodné obohacení
  Bytová práva
  Civilní proces
  Dědické právo
  Dědictví
  Dějiny občanského práva
  Kupní smlouvy
  Majetkové právo
  Mimosoudní rehabilitace
  Mlčenlivost (právní institut)
  Nemajetková práva
  Nemožnost plnění
  Normy občanského práva
  Občan
  Občanské právo hmotné
  Občanské právo procesní
  Občanskoprávní odpovědnost
  Občanskoprávní povinnosti
  Občanskoprávní smlouvy
  Občanskoprávní soudnictví
  Občanskoprávní vztahy
  Občanský zákoník
  Ochrana osobnosti
  Ochrana právnických osob
  Odpovědnost za škodu
  Osobní právo
  Osobní užívání
  Petiční právo
  Prameny občanského práva
  Právní normy
  Právní ochrana
  Právní řád
  Právní řízení
  Právnické osoby
  Promlčení a prekluze
  Protiprávnost
  Služby
  Smlouvy
  Soudní pravomoc
  Soudní rehabilitace
  Sousedská práva
  Státní dávky
  Subjekty občanského práva
  Tajemství (právní institut)
  Věcná práva
  Veřejná morálka
  Veřejný pořádek
  Zástavní právo
  Zastoupení
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (52) - Subject terms file
  (631) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (37) - ARTICLES
  (11) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Občanské právo procesní
  Civilní soud
  Občanské právo hmotné
  Občanské právo
  Správní soudnictví
  Alternativní řešení sporů
  Činnost soudu před zahájením řízení
  Dokazování
  Dovolání
  Důkaz
  Exekuce na peněžité plnění
  Exekuční právo
  Jednací řád
  Náklady řízení
  Nesporné řízení
  Občanský soudní řád
  Opravné prostředky
  Opravné řízení
  Právní nároky
  Právní podání
  Procesně právní vztahy
  Předběžné řízení
  Rozhodčí řízení
  Řízení před státním notářstvím
  Řízení v prvním stupni
  Soudní rozhodnutí
  Soudní řád
  Soudní řád civilní
  Soudní řád správní
  Soudy
  Sporné řízení
  Subjekty řízení
  Svědectví
  Účastníci řízení
  Určení otcovství
  Výkon rozhodnutí
  Zvláštní způsoby řízení
  Žaloba
  Žalobní právo
  Žalobní řízení
  Subject terms file
  (39) - Subject terms file
  (215) - Monografie
  (20) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. Oceňování majetku
  Ekonomie
  Občanské právo hmotné
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (30) - Monografie
  (6) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. Ochrana majetku
  Trestní právo hmotné
  Občanské právo hmotné
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (12) - Monografie
  (20) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. Převod nemovitostí
  Evidence nemovitostí
  Občanské právo hmotné
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (16) - Monografie
  (15) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. Příkazní smlouvy
  Občanské právo hmotné
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (8) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. Smlouvy o sdružení
  Občanské právo hmotné
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (6) - Monografie
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. Živnostenské oprávnění
  Občanské právo hmotné
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (11) - Monografie
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading