Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001576 t150a^"
 1. Občanské právo hmotné
  Občanské právo procesní
  Občanské právo
  Nemovitosti
  Oceňování majetku
  Ochrana majetku
  Převod nemovitostí
  Příkazní smlouvy
  Smlouvy o sdružení
  Živnostenské oprávnění
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (30) - Monografie
  (11) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Pronájem nemovitosti
  Nemovitosti
  Pronájem
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (11) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Stavebnictví
  Pozemkové právo
  Správní právo a správní věda
  Stavební právo
  Správa
  Asanace
  Autorizace ve výstavbě
  Kolaudace
  Kolaudační řízení
  Nemovitosti
  Plánování staveb
  Projektová a rozpočtová dokumentace
  Stavební hmoty
  Stavební náklady
  Stavební povolení
  Stavební pozemek
  Stavební předpisy
  Stavební rozpočty
  Stavební ruch
  Stavební řád
  Stavební řízení
  Stavební úřady
  Stavební zákon
  Stavební závady
  Údržba staveb
  Územní plánování
  Výstavba domu
  Vyvlastnění
  Subject terms file
  (27) - Subject terms file
  (66) - Monografie
  (1) - se
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Vlastnictví nemovitostí
  Veřejné subjekty
  Nemovitosti
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (17) - Monografie
  (78) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading