Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001008 t150a^"
 1. Obchodní právo
  Autorské právo
  Hospodářské právo
  Soukromé právo
  Bankovní předpisy
  Bankovní úvěry
  Bankovnictví
  Bankrot
  Banky
  Burza
  Burzovní řád
  Cenné papíry
  Dlužní úpisy
  Družstva
  Firemní právo
  Fúze
  Hospodářská činnost
  Hospodářská soutěž
  Hospodářské styky
  Investiční fondy
  Investiční společnosti
  Kapitálové společnosti
  Kartelové dohody
  Kartelový rejstřík
  Komerční firma
  Koncernové právo
  Koncerny
  Konkurz
  Konkurz a vyrovnání
  Konkurzní právo
  Konkurzní řád
  Konkurzní řízení
  Koupě nemovitosti
  Kupec
  Kupecké právo
  Management
  Mezinárodní investice
  Nadnárodní společnosti
  Nakladatelské právo
  Nebytové prostory
  Nekalá soutěž
  Obchod
  Obchodněprávní věda
  Obchodní firma
  Obchodní informace
  Obchodní jednání
  Obchodní kontrakty
  Obchodní korespondence
  Obchodní pomocníci
  Obchodní rejstřík
  Obchodní smlouvy
  Obchodní soudnictví
  Obchodní společnosti
  Obchodní tajemství
  Obchodní zákon
  Obchodní zákoník
  Obchodní závazkové vztahy
  Obchodní závazky
  Obchodníci
  Obchodové právo
  Obchody bank
  Ochrana trhu
  Ochranné známky
  Odpůrčí právo
  Odpůrčí řád
  Patenty
  Podnik
  Podnikání
  Podnikatelské subjekty
  Podnikové písemnosti
  Pojistné právo
  Pojišťovny
  Privatizace
  Prodej nemovitostí
  Prodej v obchodě
  Průmyslové právo
  Přídavkový zákon
  Rozhodčí řízení
  Směnky
  Smlouvy o dílo
  Smlouvy o převodu nemovitostí
  Smlouvy o převodu zisku
  Smlouvy
  Soukromé podnikání
  Soutěž
  Splátkové obchody
  Spořitelny
  Srovnávací právo obchodní
  Státní podnik
  Statutární orgán
  Šekové právo
  Trh cenných papírů
  Tržní řád RM-S
  Ústřední zřízení
  Úvěry
  Užitné vzory
  Vnitřní trh
  Výhrada vlastnictví
  Vynálezy
  Vyrovnávací právo
  Vyrovnávací řád
  Zahraniční obchodní činnost
  Zákon o cenách
  Zákon o cenných papírech
  Zákon o potravinách
  Zástavní právo
  Zrušení společnosti
  Ženevské právo směnečné
  Ženevské právo šekové
  Živnostenské podnikání
  Živnostenské právo
  Subject terms file
  (110) - Subject terms file
  (542) - Monografie
  (1) - se
  (1) - elektronická kniha
  (25) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.