Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000439 t150a^"
 1. Disciplinární delikty
  Delikty
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (11) - Monografie
  (13) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Pořádkové delikty
  Delikty
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (7) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Přestupky
  Kárné přečiny
  Správní delikty fyzických osob
  Justice, prokuratura, advokacie, notářství
  Správní právo a správní věda
  Trestní právo hmotné
  Delikty
  Správní právo trestní
  Dopravní přestupky
  Nalézací řízení
  Odvolání
  Přestupkové řízení
  Přezkumné řízení
  Přípravné řízení
  Rozhodnutí
  Skutková podstata přestupků
  Vykonávací řízení
  Zákon o přestupcích
  Zvláštní způsoby řízení
  Subject terms file
  (17) - Subject terms file
  (91) - Monografie
  (92) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Správní delikty
  Delikty
  Správní delikty fyzických osob
  Správní delikty právnických osob
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (49) - Monografie
  (51) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. Správní postih
  Delikty
  Správní řízení
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (14) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 6. Správní právo trestní
  Trestní řád správní
  Správní právo a správní věda
  Delikty
  Přestupkové právo
  Přestupky
  Správní řízení
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (38) - Monografie
  (18) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.